Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliana, ukasza, Bogumia

Znaczenie snu: Wypadaj±ce w³osy, sen o wypadaj±cych w³osach.

zgryzota

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê