Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Z³odziej, sen o z³odzieju.

przygody mi³osne

ganiaæ - grozi Ci niebezpieczeñstwo

zobacz tak¿e znaczenia: w³amanie, kra¶æ