Sennik - Znaczenie snˇw

Imieniny dzi obchodz▒: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Pies, sen o psie.

wierny przyjaciel

w┬Âciek┬│y - przyjaciel w niebezpiecze├▒stwie
bawi├Ž si├¬ - pogodzenie
szczekaj┬▒cy - rado┬Â├Ž
by├Ž napadni├¬tym - niebezpiecze├▒stwo
by├Ž uk┬▒szonym - k┬│├│tnia z powodu pieni├¬dzy
poluj┬▒cy - pilno┬Â├Ž przyniesie Ci zyski
na smyczy - nieprzyjaciel
na ³añcuchu - strze¿ siê z³odzieja
gryz±cy siê - k³ótnia w rodzinie

zobacz tak¿e znaczenia: szczeniak, szczeniaki, szczeniêta