Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: W³osy w ustach, sen o w³osach w ustach.

straszne prze¿ycie

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, myæ w³osy, w³osy w zupie, w³osy na piersi