Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Julia, Wiesawa, Helena

Znaczenie snu: Zepsuty z±b, sen o zepsutym zêbie.

niepowodzenia oraz pogorszenie stanu zdrowia

zobacz tak¿e znaczenia: z±b, ¿eby, szczoteczka do zêbów, wybite zêby, wyrywanie zêba