Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Dolary, sen o dolarach.

dziedzictwo

zobacz tak¿e znaczenia: pieni¹dze, znaleŸÌ pieni¹dze, dostaÌ pieni¹dze>, liczyÌ pieni¹dze