Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Znale¼æ pieni±dze, sen o znalezieniu pieniêdzy.

szczê¶cie w grze, rado¶æ

zobacz tak¿e znaczenia: pieni±dze, znale¼æ pieni±dze, dostaæ pieni±dze>, liczyæ pieni±dze, dolary, przekaz pieniê¿ny