Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Buty, sen o butach.

stare - utrata kredytu
nowe - daleka podró¿

zobacz tak¿e znaczenia: ciasne buty, czy¶ciæ buty, kupowaæ buty, wk³adaæ buty, ³ataæ buty, zgubiæ podeszwê, podeszwa