Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Podeszwa, sen o podeszwie.

prze¶ladowanie losu

zobacz tak¿e znaczenia: ciasne buty, czy¶ciæ buty, kupowaæ buty, wk³adaæ buty, ³ataæ buty, zgubiæ podeszwê, buty