Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: W³osy, sen o w³osach.

nieszczê¶cie

d³ugie - w³adza i znaczenie
czerwone - fa³sz
czarne - szczê¶cie
blond - rado¶æ
bia³e - uciecha
wyczesywaæ je - strata w interesach
warkocze - o¶mieszenie
loki - zarobek dla biednych rzemie¶lników
ostrzyæ - ¶mieræ w rodzinie
rozczochrane - nieporozumienie w rodzinie

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy na rêkach, w³osy na piersiach, obcina w³osy, wi±zaæ w³osy, w³osy w ustach, w³osy w zupie, farbowaæ w³osy, wypadaj±ce w³osy, myæ w³osy, paliæ w³osy, wi±zaæ w³osy